Ліцензійна справа ЗНЗ

Статут

Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення

Загальна інформація про кадрове забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Інформація про якісний склад педагогічних працівників

Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічно забезпеченя

Інформація про загальну площу приміщень, що використовується у навчанні
Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Обладнення навчальних приміщень та майданчиків

Відомості про навчально-методично та інформаційне забезпечення

Відомості про навчально-методичне (програмне)  забезпечення
Відомості про інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти
Відомості про забезпечення підручниками та навчальними посібниками, рекомендованими МОН
Умови доступності до навчання

Ліцензійний обсяг загальної середньої освіти - 90 осіб