Прозорість та інформаційна відкритість навчально-виховного комплексу

Статут навчально-виховного комплексу
Ліцензії на провадження освітньої діяльності:
Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

Відомості з Єдиного державного реєстру

Свідотство про атестацію
Свідотство про державну реєстрацію юридичної особи
Довідка АБ № 681242 (ЄРДПОУ)
Ліцензія НВК 
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, що навчаються в НВК:

Обсяг прийому дітей до НВК -90;  фактична кількість,що навчається у 2017-2018 н.р. - 72 осіб;

2018-2019н.р. - 70 осіб

Мережа класів 2017-2018 н.р.
Мережа класів 2018-2019 н.р.
Мережа класів 2019-2020 н.р.
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення КЗ "Михайлівський НВК"
Штатний розпис
Вакансії на 2018-2019 н.р.
Штатний розпис 2019-2020 н.р.
Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Відомості про навчально-методичне та інформційне забезпечення освітньої діяльності
Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти)
Відомості про кількість та якість показники матеріально-технічнтого забезпечення
Інформація про загальну площу приміщень, що використовується у навчанні
Забезпечення приміщеннями навчального призначення, іншими приміщеннями, спортивними майданчиками
Обладнання навчальних приміщень та майданчиків
Результати моніторингу якості освіти
Мова освітнього процесу Українська мова;2 -4, 6- 9 класи вивчають російську мову ;   1 -5 класи  -  англійську мову; 2-9 класи - німецьку мову.
Правила прийому до закладу освіти
Зарахування до 1класу 2018-2019 н.р.
Зарахування до 1класу 2020-2021 н.р.
Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами
Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти – немає
Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати  - не надаються
Фінансовий звіт
Звіт директора школи за 2016-2017 навчальний рік
Звіт директора школи за 2017-2018 навчальний рік
Звіт директора школи за 2018-2019 навчальний рік
Протокол батьківських зборів 24.05.2018 р.
Виховна робота 2016-2017 н.р. Михайлівський НВК
 Кошторис 

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами  - лише до першого поверху.